Εάν βρίσκεστε στο ξεκίνημα

ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος θα είστε αντιμέτωποι με σοβαρούς προβληματισμούς και ερωτήματα. Πολλά είναι εκείνα που θα σας απασχολούν πριν πάρετε την τελική απόφαση ενώ για πολλά θέματα θα έχετε πλήρη άγνοια και ανασφάλεια.

  • Τι μορφή πρέπει να έχει η νέα σας εταιρία;
  • Τι κεφάλαια απαιτούνται;
  • Ποιες είναι οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις σας;
lyseis

Αναλαμβάνουμε

  • Συστάσεις, Ενάρξεις
  • Σχεδιασμό λογιστικού τμήματος
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
  • Λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας
  • Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών Βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
  • Προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών

Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές και υποστηρίζουμε φορολογικούς ελέγχους.

Οι συνεργάτες της
LAPIDAKIS ACCOUNTING

διαθέτουν την εμπειρία για να σας καθοδηγήσουν και να σας συμβουλέψουν για τα επόμενα βήματα. Θα σας προτείνουν τον κατάλληλο τύπο εταιρίας, θα σας προσδιορίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες των εταίρων, θα καταρτίσουν τα απαραίτητα πλάνα προϋπολογισμών και ταμιακών ροών, θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

Η αρχή είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα της νέας σας επιχείρησης γι’ αυτό και θα πρέπει να απευθυνθείτε στους ειδικούς που μπορούν να σας προσφέρουν λύσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση.

lyseis
espa