Σε μια μεγάλη επιχείρηση

με σύνθετες δομές, διαδικασίες και επιμέρους τμήματα λειτουργίας, ο ρόλος του λογιστηρίου είναι εξαιρετικά σημαντικός. Τα θέματα λοιπόν που, πολύ συχνά, τίθενται είναι:

 • Μπορεί η υπάρχουσα οργανωτική δομή να αντιμετωπίσει τις καθημερινές απαιτήσεις και τον όγκο των λογιστικών εργασιών;
 • Είναι σε θέση ο οργανισμός να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από εξωγενείς φορείς και παράγοντες (π.χ. χρηματοδοτήσεις, αναπτυξιακά προγράμματα, νέα λογιστικά πρότυπα);
 • Υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας;
 • Μπορούν τα στελέχη του λογιστηρίου της εταιρίας να παρακολουθούν τις διαρκείς εξελίξεις στην εργατική νομοθεσία και μισθοδοσία;
lyseis

Αναλαμβάνουμε

 • Τροποποιήσεις, Λύσεις, Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Σχεδιασμό λογιστικού τμήματος
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίων και επανασχεδιασμό εσωτερικών διαδικασιών
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών λογιστηρίου
 • Λογιστικές αναλύσεις
 • Κοστολόγηση
 • Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών Βιβλίων Γ κατηγορίας
 • Μισθοδοσίες
 • Προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών

Παρέχουμε φοροτεχνική υποστήριξη, φορολογικές συμβουλές και υποστηρίζουμε τους φορολογικούς σας ελέγχους.

Η πολυετής εμπειρία
των στελεχών μας

εγγυάται το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και συμβουλών καθώς και την άριστη λειτουργία και οργάνωση του λογιστηρίου σας.

lyseis
espa