Οι ανάγκες κάθε επιχείρησης

προσδιορίζονται με βάση την οργάνωση και τη δομή της. Στις μικρομεσαίες εταιρίες παρατηρούνται συχνά προβλήματα οργάνωσης στο λογιστήριο αλλά και στις επιμέρους διαδικασίες λειτουργίας αυτού. Επίσης, ελλιπής ενημέρωση, κατάρτιση και ευελιξία. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι οργανισμοί διαθέτουν εσωτερικά οργανωμένα τμήματα λογιστηρίου με περισσότερους συνεργάτες και εξειδίκευση. Και στις δύο περιπτώσεις η ανάγκη καθοδήγησης, εκπαίδευσης, επίβλεψης και ενημέρωσης είναι επιτακτική.

 

lyseis

Οι λογιστικές λύσεις που προσφέρουμε περιγράφονται αναλυτικά:

 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Τροποποιήσεις, Λύσεις, Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών Βιβλίων Β, Γ κατηγορίας
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίων και επανασχεδιασμός εσωτερικών διαδικασιών
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών λογιστηρίου
 • Λογιστικές αναλύσεις
 • Κοστολόγηση
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών
 • Προετοιμασία χρηματοοικονικών καταστάσεων και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων
 • Μισθοδοσίες
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών

Για να λειτουργήσει ομαλά
ένας οργανισμός

και να μπορέσει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί απαιτείται η λειτουργία ενός οργανωμένου και αποτελεσματικού λογιστηρίου, με άτομα ικανά, έμπειρα και αξιόπιστα. Άτομα τα οποία θα ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις και θα υποδεικνύουν τις βέλτιστες λύσεις και πρακτικές. Τα στελέχη της LAPIDAKIS ACCOUNTING φροντίζουν για τη σωστή οργάνωση και την άριστη λειτουργία του λογιστηρίου έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να ασχολείται με το αντικείμενο που πραγματικά γνωρίζει.

lyseis
espa