Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Πρόσληψης Προσωπικού

Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Πρόσληψης Προσωπικού
Εταιρία
Όνομα
Επώνυμο
Όνομα πατρός
Όνομα μητρός
Ημερομηνία Γέννησης
Φύλο
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου
Α.Φ.Μ.
Υπαγόμενη Δ.Ο.Υ.
Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.
Α.Μ.Κ.Α.
Τηλέφωνο
E-mail
Διεύθυνση
Δήμος/Πόλη/Νομός
Γενική/Τεχνική Εκπαίδευση
Πρώτη φορά εργασία
Ασφάλιση πριν το 1993
Ειδικότητα
Προϋπηρεσία
Έγγαμος
Αριθμός τέκνων
Αριθμός τέκνων υπό προστασία
Εθνικότητα
Αριθμός άδειας Αλλοδαπού (Για χώρες εκτός Ε.Ε.)
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας
Αποστολή


Οδηγίες

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Αποστείλατε στο φαξ (2810360729) ή στο email (info@lapidakis.gr)

  • Για χώρες Ε.Ε.: Διαβατήριο
  • Για χώρες εκτός Ε.Ε.: Διαβατήριο & άδεια διαμονής για παροχή εργασίας.
espa